گروه فنی و مهندسی دکتر کرین با تکیه بر سال‌ها تجربه در صنایع مختلف و خوش‌نامی در بین شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، صنایع دفاع ، کارخانجات سیمان، خودروسازی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و … و برخورداری از تجهیزات به‌روز بازرسی و با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب، سال‌ها است که خدمات بازرسی فنی از انواع مختلف جرثقیل‌ها، تجهیزات بالابری و ادوات باربرداری را در زمینه‌های بازرسی ادواری، بازرسی حین ساخت، انجام آزمون‌های غیرمخرب بر روی سازه، بازرسی از نصب ریل‌ها و … به کارفرمایان و سازندگان محترم ارائه می‌دهد. در این راستا این شرکت توانایی ارائه خدمات باکیفیت در زمینه بازرسی فنی از تجهیزات زیر را دارد:

 • جرثقیل‌های سقفی (Overhead/Bridge Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.2 ، CMAA # 70 ، BS 466 ، EN 15011 ، FEM

 • جرثقیل‌های دروازه‌ای (Gantry/Goliath Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.2 ، CMAA # 70 ، BS 466 ، EN 15011 ، FEM

 • جرثقیل‌های آویز (Underhung Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.17 ، CMAA # 74 ، BS 466 ، EN 15011 ، FEM

 • جرثقیل‌های مونوریل (Monorail Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.17 ، BS 2853 ، FEM

 • جرثقیل‌های بازویی (Jib Crane) و دیواری (Wall Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.17 ، BS 7333 ، EN 14985

 • جرثقیل‌های سیار (Mobile Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.5 ، EN 13000 ، EN 12999

 • جرثقیل‌های بوم مفصلی (Articulating Boom Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.22 ، EN 12999

 • جرثقیل‌های سایدبوم (Side Boom Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.14

 • جرثقیل‌های برجی (Tower Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.3 ، EN 14439

 • جرثقیل‌های بندرگاهی (Portal Crane) و پایه‌دار (Pedestal Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.4

 • جرثقیل‌های کانتینربر (Container Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.24

 • جرثقیل‌های شناور (Floating Crane):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.8

 • بالابرهای سقفی آویز (Overhead Hoist):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.16

 • بالابرهای اهرمی (Lever Operated Hoist):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ASME B30.21

گروه فنی و مهندسی دکتر کرین با تکیه بر سال‌ها تجربه در صنایع مختلف و خوش‌نامی در بین شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، صنایع دفاع ، کارخانجات سیمان، خودروسازی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و … و برخورداری از تجهیزات به‌روز بازرسی و با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب، سال‌ها است که خدمات بازرسی فنی از انواع مختلف جرثقیل‌ها، تجهیزات بالابری و ادوات باربرداری را در زمینه‌های بازرسی ادواری، بازرسی حین ساخت، انجام آزمون‌های غیرمخرب بر روی سازه، بازرسی از نصب ریل‌ها و … به کارفرمایان و سازندگان محترم ارائه می‌دهد. در این راستا این شرکت توانایی ارائه خدمات باکیفیت در زمینه بازرسی فنی از تجهیزات زیر را دارد:

 • لیفت‌تراک‌ها (Forklift Truck):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ITSDF B56.1

 • لیفت‌تراک‌های زمین‌های ناهموار (Rough Terrain Forklift Truck):

استاندارد مرجع بازرسی: ANSI ITSDF B56.5

 • بالابرهای جایگاه کاری سیار (Mobile Elevating Work Platform):

استاندارد مرجع بازرسی: EN 280 ، ANSI A92

 • سبد حمل نفر (Man Basket):

استاندارد مرجع بازرسی: EN 14502-1 ، ANSI ASME B30.23