دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

بازرسی جرثقیل.

هدف دوره:

هدف این دوره آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع جرثقیل های سقفی ، دروازه ای و برجی  و روش بازرسی اصولی از این تجهیزات می باشد.

بازرسی آسانسور.

هدف دوره:

هدف این دوره آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع آسانسور و روش بازرسی اصولی از این تجهیزات می باشد.

بازرسی لیفتراک.

هدف دوره:

هدف این دوره آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع لیفتراک و روش بازرسی اصولی از این تجهیزات می باشد.

سرفصل دوره ها

هدف این دوره ها آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع تجهیزات بالابری و روش بازرسی اصولی از این تجهیزات می باشد.

دوره بازرسی آسانسور

سرفصل مطالب:
🔹 مقدمه، آشنایی با تجهیزات و اجزای آسانسورها
🔹 چاه، درها و دریچه ها، دیواره ها، بالاسری و چاهک
🔹 فضای ماشین آلات و فلکه ها (موتورخانه، روملس)
🔹 درهای کابین و طبقات
🔹 کابین، ظرفیت، متعلقات
🔹 وزنه تعادلی – کششی و وزنه تعادل
🔹 سیستم آویز و جبران کننده
🔹 سیستم ایمنی ضد سقوط، اضافه سرعت، حرکت ناخواسته و خزش کابین
🔹 ریل های راهنما
🔹 ضربه گیرها
🔹 سیستم محرکه، نجات اضطراری
🔹 لوازم و تاسیسات برقی، کلیدهای اصلی، وسایل حفاظتی، سیم کشی، روشنایی
🔹 سیستم کنترلی، وسایل ایمنی برقی، کنترل عملکردهای آسانسور، کلیدهای حد
🔹 روش انجام آزمون ها
🔹 محاسبات فنی.

دوره بازرسی انواع جرثقیل

بخش اول: جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای
1- مقدمه
1-1 تعریف جرثقیل
1-2 طبقه‌بندی انواع جرثقیل
1-3 معرفی مفاهیم پایه‌ای طراحی جرثقیل
1-4 معرفی استانداردهای مرجع
1-5 دامنه کاربرد استاندارد

2- آشنایی با جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای و مکانیزم و تجهیزات آن‌ها
2-1 آشنایی با انواع جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای از نظر ساختار، کاربری، محیط کارکرد، نیروی محرکه و محل استقرار کاربر
2-2 سازه جرثقیل:
مسیر طولی، ریل‌ها و اتصالات، پل، تیرهای پل، اصطلاحات مرتبط با پل، کلگی‌های انتهایی، پایه جرثقیل دروازه‌ای، کالسکه بار، چرخ‌ها، متوقف‌کننده‌های انتهایی و ضربه‌گیرها، پاک‌کننده‌های ریل‌ها
سازه جرثقیل
2-3 اتاقک (کابین)
2-4 مسیرهای دسترسی (سکوهای سرویس، راهروها، راه‌پله‌ها، نردبان‌ها)
2-5 واحد رانش (سیستم محرکه) و ترمزها:
واحد رانش حرکت طولی و عرضی، واحد رانش حرکت بالابری، ترمزها و انواع مکانیزم‌های ترمزگیری
2-6 تجهیزات بالابری:
بالابرهای اصلی و کمکی، درام بالابری، قرقره‌ها، سیستم‌های طناب‌پیچی
2-7 طناب‌های فولادی:
اجزای تشکیل‌دهنده طناب فولادی و روش تولید، ساختارهای طناب‌های فولادی، بست‌های انتهایی طناب‌های فولادی
2-8 بلوکه بار:
اجزای بلوکه بار، قلاب، بلوکه بار بالا و پایین، اتصالات باربرداری
2-9 تجهیزات برقی و کنترلی
کلیدهای اصلی، کنتاکتورها، قطع و قفل کردن مدار اصلی، هادی‌های جریان، جمع‌کننده‌های جریان، کنترلرها، صفحه کلید آویز و بی‌سیم، تابلو کنترل، ابزارهای کمکی کاربر

3- آشنایی با نکات فنی، الزامات استانداردی و بازرسی
3-1 مقدمه:
انواع و سطح بازرسی، دفترچه راهنما
3-2 علامت‌گذاری‌ها، نوشته‌های هشداردهنده
3-3 سازه جرثقیل
فواصل، مسیر طولی و سازه نگه‌دارنده جرثقیل، مهارها و ترمزهای مرتبط با جرثقیل روباز، فواصل و تلرانس نصب ریل‌ها، اتصالات ریل‌ها، ساختار پل و تیرهای حمال، کلگی‌های انتهایی و بوژی‌ها، پاک‌کننده‌های ریل‌ها، مانع سقوط پل و کالسکه، متوقف‌کننده‌های انتهایی و ضربه‌گیرها، چرخ‌ها
3-4 کابین و مسیرهای دسترسی:
الزامات کلی مسیرهای دسترسی، نردبان‌ها و حفاظ‌ها، ساختار و فواصل نردبان‌ها، سکوهای کاری، نرده‌گذاری، موقعیت و ساختار کابین، در ورودی و دریچه سقفی، کابین جرثقیل روباز و جرثقیل حمل مواد مذاب
3-5 واحد رانش (سیستم محرکه) و ترمزها:
حفاظ قطعات متحرک، ترمز نگه‌دارنده بار، گشتاور ترمزگیری، ترمز کنترلی، تمهیدات ترمزگیری حرکت طولی و عرضی
3-6 تجهیزات بالابری:
قرقره‌ها، درام‌ها، شرایط شیارها و نسبت قطر قرقره و درام به طناب
3-7 طناب‌های فولادی:
ساختار، ضریب اطمینان، نحوه مهار، طول طناب‌ها، زاویه خروج از شیار، بست‌های انتهایی، بازرسی و عیوب طناب فولادی
3-8 بلوکه بار
قلاب، ضامن ایمنی، ساختار قلاب، عیوب قلاب و معیارهای تعویض
3-9 تجهیزات برقی
کلیات، عایق‌بندی و آب‌بندی، شرایط کلیدهای اصلی و دسترسی، کلیدهای حد، هادی‌های جریان، مگنت‌های بالابری، کنترلرها، کلید توقف اضطراری، الزامات و چیدمان کلیدها، مقاومت‌های ترمزی، وسایل هشداردهنده
3-10 آزمون‌ها
آزمون‌های عملکردی، آزمون خیز، آزمون بار

بخش دوم: جرثقیل‌های سیار

1- مقدمه
1-1 معرفی استاندارد مرجع
1-2 دامنه کاربرد استاندارد
2- آشنایی با جرثقیل‌های سیار و مکانیزم و تجهیزات آن‌ها
2-1 آشنایی با انواع جرثقیل‌های سیار از نظر کشنده، بوم و جایگاه کاربر
2-2 سازه تکیه‌گاه:
کشنده و شاسی، بوژی، جک‌های تعادلی، گیره قفل‌کن ریل
2-3 سازه بالایی گردان:
مکانیزم گردش، محور چرخش، بوم تلسکوپی، بوم خشک (مشبک)، جیب، دکل و سازه دروازه‌ای، نصب بوم، جیب، متوقف‌کننده بوم و جیب، وزنه‌های تعادل، کابین
2-4 تجهیزات بالابری:
بالابر اصلی، بالابر کمکی، بالابر بوم، طناب‌پیچی، درام بالابری، قرقره‌ها، ترمزها و قفل‌کن‌ها
2-5 طناب‌های فولادی
2-6 بلوکه بار
2-7 ابزارهای کمکی کاربر

3- آشنایی با نکات فنی، الزامات استانداردی و بازرسی
3-1 مفدمه:
انواع و سطح بازرسی
3-2 نمودارهای درجه‌بندی بار، دفترچه راهنما، علامت‌گذاری‌ها، هشدارها
3-3 تجهیزات بالابری
بالابر بوم، بالابر بار، ترمزها، پایین آوردن بار تحت کنترل موتور، قرقره‌ها، حفاظ‌ها، درام‌ها
3-4 بوم و جیب:
مکانیزم تلسکوپینگ، متوقف‌کننده بوم و جیب
3-5 مکانیزم گردش، کنترل، ترمز و قفل‌کن
3-6 حرکت زمینی، کنترل، ترمز و قفل‌کن
3-7 ابزارهای کنترلی، چیدمان، نیروها
3-8 طناب‌های فولادی و قرقره‌ها
3-9 بلوکه بار
3-10 الزامات جک‌های تعادلی
3-11 کابین، موقعیت نصب، ساختار، دسترسی
3-12 ابزارهای کمکی کاربر
3-13 الزامات سیستم هیدرولیک
3-14 آزمون‌ها:
تعادل رو به عقب، آزمون عملکردی، آزمون بار

بخش سوم: جرثقیل‌های برجی

1- مقدمه
1-1 معرفی استانداردهای مرجع
1-2 دامنه کاربرد استاندارد
2- آشنایی با جرثقیل‌های برجی و مکانیزم و تجهیزات آن‌ها
2-1 آشنایی با انواع جرثقیل‌های برجی از نظر کاربری، نوع بوم، نوع مهار و نوع تکیه‌گاه
2-2 تکیه‌گاه:
تکیه‌گاه ثابت، تکیه‌گاه انکربولت شده، تکیه‌گاه دفن‌شونده، تکیه‌گاه با بادبند زانویی، تکیه‌گاه متحرک
2-3 ستون (تاور):
اجزای ستون (سکشن‌ها)، ارتفاع خودایستایی، مهار با بادبند، مهار با طناب فولادی، افزایش ارتفاع
2-4 ستون
2-5 سازه بالایی گردان:
مکانیزم گردش، جیب (بوم)، بوم زاویه‌دار، کالسکه بار، بازوی وزنه، وزنه‌های تعادل، کابین
2-6 مسیرهای دسترسی (سکوهای سرویس، راهروها، نردبان‌ها)
2-7 تجهیزات بالابری:
بالابرهای اصلی و کمکی، درام بالابری، قرقره‌ها، سیستم طناب‌پیچی
2-8 طناب‌های فولادی
2-9 بلوکه بار
2-10 ابزارهای کنترلی و کمکی کاربر
2-11 تجهیزات برقی و کنترلی
3- آشنایی با نکات فنی، الزامات استانداردی و بازرسی
3-1 مفدمه:
انواع و سطح بازرسی
3-2 مستندات طراحی
3-3 نمودارهای درجه‌بندی بار، دفترچه راهنما، دستورالعمل آماده‌سازی سایت
3-4 تکیه‌گاه:
طراحی و استحکام، دسترسی، تکیه‌گاه جرثقیل خودایستا، تکیه‌گاه بتنی، تکیه‌گاه متحرک ریلی، تمهیدات مقابله با طوفان، تکیه‌گاه فولادی،
3-5 نصب و پیاده‌سازی:
دستورالعمل‌های نصب و پیاده‌سازی، حمل، نظارت بر نصب، اتصالات، بازرسی اجزا پیش از نصب، شرایط سایت، شاقول بودن ستون، ارتفاع خودایستایی، پیش‌بینی چرخش جرثقیل
3-6 جرثقیل‌های بالارونده:
دستورالعمل‌های افزایش ارتفاع، جرثقیل بالارونده از بالا، جرثقیل بالارونده از داخل، شرایط سازه میزبان، نصب بادبندها و کمربندها، نصب طناب‌های فولادی مهار، سازه افزایش ارتفاع، گوه‌گذاری، تجهیزات افزایش ارتفاع، سیستم هیدرولیک، قفل‌کن‌ها
3-7 کابین و مسیرهای دسترسی
3-8 تجهیزات بالابری
بالابر بوم، بالابر بار، ترمزها، حفاظت اضافه سرعت، قرقره‌ها، حفاظ‌ها، درام‌ها
3-9 طناب‌های فولادی، بست‌های انتهایی و قرقره‌ها
3-10 بلوکه بار
3-11 مکانیزم گردش
3-12 کالسکه بار
3-13 وزنه‌های تعادل
3-14 ابزارهای کنترلی و کمکی کاربر
3-15 تجهیزات برقی
3-16 آزمون‌ها
آزمون بار، آزمون تکیه‌گاه

دوره بازرسی لیفتراک

1- مقدمه
1-1 تعریف لیفت‌تراک
1-2 طبقه‌بندی انواع لیفت‌تراک
1-3 معرفی استانداردهای مرجع
1-4 دامنه کاربرد استاندارد
2- آشنایی با لیفت‌تراک و مکانیزم و تجهیزات آن‌ها
2-1 آشنایی با انواع لیفت‌تراک‌ها از نظر منبع تغذیه، کاربری، ارتفاع بالابری، تعادل، نوع بارگیری، جایگاه اپراتور

2-2 تجهیزات حمل بار:
دکل، کالسکه حمل بار، چنگال‌ها، اتصالات باربرداری، پشت‌بند بار، مکانیزم کج کردن دکل
2-3 ظرفیت لیفت‌تراک، مرکز بار
2-4 اتاقک لیفت‌تراک:
حفاظت‌های کاربر، موقعیت کاربر، حفاظ بالاسری
3- آشنایی با نکات فنی، الزامات استانداردی و بازرسی
3-1 دستورالعمل‌های بهره‌برداری، برنامه نگه‌داری، کار در شرایط محیطی خاص، مسیر تردد لیفت‌تراک، موانع، روشنایی محیط کارکرد
3-2 الزامات علامت‌گذاری‌ها و پلاک اطلاعات برای انواع مختلف لیفت‌تراک

3-3 سیستم فرمان: چیدمان، الزامات
3-4 ابزارهای کنترل جهت حرکت
3-5 تمهیدات ایمنی روشن و خاموش کردن و حرکت لیفت‌تراک
3-6 ابزارهای کنترل بار
3-7 ترمز عملکردی و ترمز پارک
3-8 سیستم حمل بار:
الزامات چنگال‌ها، الزامات و ابعاد پشت‌بند بار، زنجیرهای بالابری، سیستم هیدرولیک، حد حرکت بالابری

3-9 الزامات جایگاه کاربر
دسترسی، سطوح کاری، الزامات جایگاه بالارونده، تمهیدات ضد سقوط، الزامات استفاده از جایگاه کاری (سبد)، الزامات و ابعاد حفاظ بالاسری، شرایط الزام نصب حفاظ بالاسری
3-10 آزمون‌ها
آزمون مانور و نشتی، آزمون ترمز عملکردی، آزمون ترمز پارک، آزمون پایداری (کج کردن سکو)، آزمون چنگال، آزمون حفاظ بالاسری

آزمون پایان دوره

برای پروژه خود نیازمند یک سازنده با کیفیت بالا هستید؟