طراحی مدرن داخلی

مجموعه بازرسی و فنی مهندسی دکترکرین در سال 1396 با نام اختصاری drcrane به منظور فعالیت در زمینه خدمات بازرسی فنی برای انواع جرثقیل ها(موبایل، سقفی، برجی و دروازه ای)، بالابرها و لیفتراک ها شروع به فعالیت نمود. در تمامی این سال ها راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت کشور با همراهی متخصصان پیموده است، همواره اهداف همکاران ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه به سراسر کشور متمرکز می باشد.

مراحل بازرسی جرثقیل و لیفتراک به شرح زیر است:

  1. بازرسی فنی قطعات مکانیکی و هیدرولیکی
  2. تعیین وضعیت قطعات بحرانی
  3. ارائه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصلاحی
  4. در صورت سلامت قطعات: انجام آزمون بار (Load Test)
  5. در صورت عدم سلامت قطعات: تعیین فرصت زمانی به منظور رفع مغایرت­ها (انجام تعمیرات لازم)

و سپس انجام آزمون بار (Load Test)

  1. صدور گواهینامه سلامت

توضیحات پروژه