طراحی مدرن داخلی

تشکیل دوره های آموزشی این گروه مهندسی، شرایط و هزینه های دوره ها به شرح زیر اعلام میگردد.

اهدف دوره:

اهدف این دوره ها آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد تعمیرات، بازرسی و ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع جرثقیل ها و آسانسور ها و تجهیزات بالابری و روش بازرسی اصولی از این تجهیزات می باشد.

مدت دوره: 

بسته به توع دوره ها متفاوت می باشد.

مدرس: 

آقای مهندس یوسف احمدی در بخش جرثقیل، لیفتراک، آسانسور و تجهیزات بالابری.

هزینه دوره:

هزینه حضور در دوره به همراه آزمون و صدور گواهینامه برای هر نفر بسته به طول دوره بصورت روزانه مبلغ 3،000،000  ریال خواهد بود. (حداقل تعداد نفرات شرکت کننده در دوره 10 نفر می باشد). در صورت برگزاری دوره بصورت درون سازمانی هزینه هر روز آموزش به مدت 8 ساعت مبلغ 25،000،000 ریال و مبلغ 1،000،000 ریال بابت صدور گواهینامه برای هر شرکت کننده می باشد.

توضیحات پروژه

مشتریان:همکاران شرکت