طراحی مدرن داخلی

ضمانت حفظ و پیش برد صنایع و پروژه ها، انجام صحیح و دقیق تعمیرات و نگهداری ماشین آلات مرتبط می باشد.

بدیهی است نقش ماشین آلات در تسهیل این امور انکارناپذیر و بسیار موثر می باشد. اجرای این مهم در دو بخش تعمیرات و نگهداری (PM) و یا استراتژي نت خلاصه می شود.

جرثقیل یکی از پرکاربردترین این ماشین آلات است که نصب دستگاه ها، ساخت و ساز و تخلیه و بارگیری را تسهیل کرده و سرعت می بخشد.

 

اهمیت تعمیرات جرثقیل

مسلم است که هر کدام از این اجزاء  با توجه به کار سنگین و مداوم و شرایط محیطی و نوع بهره برداری نیاز به تعمیر و نگهداری دارند و کم توجهی به این مسائل سبب تحمیل هزینه و بروز حادثه و خسارت می شود.

برای جلوگیری از بروز خسارت و صدمات جانی و مالی احتمالی، طی یک برنامه زمان بندی شده جرثقیل ها و تمامی تجهیزات و ماشین آلات باید مورد بازرسی فنی و تست قرار بگیرند و در صورت نیاز  تعمیر و سرویس شوند.

توضیحات پروژه