آموزش

  • آموزش

    تشکیل دوره های آموزشی این گروه مهندسی، شرایط و هزینه های دوره ها به شرح زیر اعلام میگردد. اهدف دوره: اهدف این دوره ها آشنایی بازرسین، مسئولین، افسران ایمنی و نمایندگان واحد تعمیرات، بازرسی و ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین دانشجویان رشته های فنی با انواع جرثقیل ها و آسانسور ها و تجهیزات […]