تعمیرات و نوسازی

  • تعمیرات و نوسازی انواع تجهیزات بالابری

    ضمانت حفظ و پیش برد صنایع و پروژه ها، انجام صحیح و دقیق تعمیرات و نگهداری ماشین آلات مرتبط می باشد. بدیهی است نقش ماشین آلات در تسهیل این امور انکارناپذیر و بسیار موثر می باشد. اجرای این مهم در دو بخش تعمیرات و نگهداری (PM) و یا استراتژي نت خلاصه می شود. جرثقیل یکی از […]